Gebrek huurwoning | enkel glas

‘Wat in het verleden normaal was, hoeft dat heden ten dage niet meer te zijn en kan onder

Per direct ontslag(en) | algemeen

Het geven van een ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat een werkgever kan inzetten. Bij

Concurrentiebeding | Actuele jurisprudentie

In veel arbeidscontracten staat een concurrentiebeding. Bij het aangaan van een dienstbetrekking accepteert een werknemer deze vaak ‘klakkeloos’.

Corona | verplicht op vakantie

Een werknemer heeft recht op het vastgestelde loon als hij de overeengekomen arbeid niet kan verrichten door een