Terug naar overzicht

Wat is een sepot?

Wanneer het Openbaar Ministerie besluit om iemand niet verder te vervolgen voor een strafbaar feit spreken we van een sepot. Dit is iets anders dan vrijspraak, dat inhoudt dat de rechter bepaalt dat de verdachte niet schuldig is.

Sepotgronden

Er zijn twee vormen van een sepot: een technisch sepot en een beleidssepot. Het wordt een technisch sepot genoemd wanneer uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de verdachte niet vervolgd kan worden of als er onvoldoende uitzicht is op een veroordeling. Wanneer een vervolging wel mogelijk zou zijn, maar het Openbaar Ministerie dit niet als wenselijk acht, wordt het een beleidssepot genoemd. Voorbeelden van gronden voor technische sepots zijn: onvoldoende bewijs of onrechtmatig verkregen bewijs. Voorbeelden van gronden voor een beleidssepot zijn: onvoldoende nationaal belang of gewijzigde omstandigheden.

Voorwaarden

Naast dat het Openbaar Ministerie de sepotgrond bepaalt, bepalen zij ook of het sepot voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is. Bij een voorwaardelijk sepot stelt het Openbaar Ministerie bepaalde voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de verdachte voor een bepaalde periode niet nogmaals een strafbaar feit zal mogen begaan. Aan een onvoorwaardelijk sepot zijn geen voorwaarden verbonden. Tenzij er nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht komen, kan de verdachte niet meer vervolgd worden.

Niet eens met de grond van het sepot?

Er zijn redenen waarom u het niet eens zou kunnen zijn met een sepotgrond. Als een sepot wordt aangemerkt als een beleidssepot heeft u bijvoorbeeld in principe geen recht op een schadevergoeding. Dit kan een reden zijn om een verzoek in te dienen bij het Openbaar Ministerie om de sepotcode te wijzigen naar een technisch sepot. Een advocaat kan u over een verzoek tot wijziging adviseren en deze namens u indienen bij het Openbaar Ministerie.

Schadevergoeding

Wanneer uw zaak is geseponeerd, kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. Als u hier meer over wilt lezen klik dan hier.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat mr. E.M. Kooij via 071-36 10 900 of e.m.kooij@bosadvocaten.nl.