Overeenkomst

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat ze voor elkaar of met elkaar zullen gaan doen (of laten). Een overeenkomst komt tot stand door aanbod van de ene partij en aanvaarding van de andere partij. Bij een overeenkomst moeten vaak beide partijen iets doen (dat heet een verbintenis). Enkele voorbeelden van verbintenissen:

  • A stelt een woning ter beschikking, B betaalt huur;
  • A levert een boot, B betaalt de koopprijs;
  • A leent geld aan B, B betaalt rente en aflossing aan A.

Een overeenkomst wordt vaak op papier vastgelegd en wordt vaak een contract genoemd. Een overeenkomst kan (in de meeste gevallen) ook mondeling worden gesloten. Het is echter aan te raden om de afspraken ook schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen onduidelijkheid is of en zo ja, wat er dan precies is afgesproken.

Hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst/contract? Neem gerust contact met ons op.

Specialist:
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)