Consumentenrecht

Het consumentenrecht biedt regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Met het consumentenrecht heeft u dagelijks te maken. Het is belangrijk dat er regels zijn, omdat de consument de ‘zwakkere partij’ is bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij. De meeste regels van het consumentenrecht bieden de consument dan ook bescherming. Wij kunnen zowel de verkopende als kopende partij bijstaan in geschillen over:

  • Consumentenkoop
  • Energiecontracten
  • Telefoonabonnementen
  • Koop op afstand
  • Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn
  • Verkoop op straat of aan huis (colportage)
  • Beëindiging abonnement of lidmaatschap
  • Koopovereenkomsten
  • Leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden

Ook als bedrijf kunt u in aanraking komen met conflicten op bovenstaande gebieden. Wij kunnen u adviseren over uw:

Specialisten:
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. M.L. Ravensbergen-Brussee (contact)