Algemene voorwaarden

Bij het sluiten van een overeenkomst, krijgt u vaak te maken met de algemene voorwaarden, de zogenaamde ‘kleine lettertjes’. Deze schriftelijk vastgelegde bepalingen maken vaak deel uit van de overeenkomst en regelen algemene zaken, zoals de wijze van betaling, bedenktermijnen, aansprakelijkheid en eventuele garantie.

Zorg er als ondernemer voor dat u algemene voorwaarden opstelt die bij uw bedrijf passen. Daarnaast is het van belang dat de opgestelde bepalingen de redelijk zijn. De wet kent een zogenoemde grijze en zwarte lijst. Als er bepalingen in de algemene voorwaarden staan die op de grijze of zwarte lijst voorkomen, kunnen deze ongeldig worden verklaard. Laat daarom de algemene voorwaarden altijd opstellen of controleren door een advocaat.

De voorwaarden moeten voor het sluiten van de overeenkomst worden overhandigd of opgestuurd. Als dit praktisch gezien echt onmogelijk is, dan mag verwezen worden naar bijvoorbeeld de website.  Ook kunt u ze deponeren bij de Rechtbank of de Kamer van Koophandel. Op die manier zijn ze opvraagbaar en hebben ze een sterkere bewijsfunctie.

Vragen over algemene voorwaarden? Neem contact op met een van onze specialisten: