Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Het uitgangspunt van de wet is dat ieder zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als een ander voor deze schade aansprakelijk is. In dat geval zal de aansprakelijke persoon of het aansprakelijke bedrijf een schadevergoeding moeten betalen.

De vraag of een ander aansprakelijk is voor de schade, moet worden beantwoord met behulp van het aansprakelijkheidsrecht. Omdat het aansprakelijkheidsrecht complex is, doet u er verstandig aan een advocaat in te schakelen.

Herstel of compensatie van geleden schade kan op vele gebieden aan de orde zijn:

  • Werkgeversaansprakelijkheid: heeft u schade geleden in de uitoefening van uw werkzaamheden? Op grond van de wet kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.
  • Letselschade: deze schade kunt u oplopen bijvoorbeeld door een verkeersongeval of door een fout van een arts.
  • Beroepsaansprakelijkheid/tuchtrecht: het kan zijn dat u schade heeft opgelopen door bijv. fout van een arts, notaris, accountant of advocaat. U kunt hen aansprakelijk stellen voor de schade die u hierdoor heeft geleden.
  • Onrechtmatige daad: Als bepaalde schade niet op grond van een bepaald wetsartikel kan worden gevorderd, kan dat vaak nog op grond van onrechtmatige daad.

Wilt u advies over schade die u heeft geleden en of u aanspraak kan maken op schadevergoeding? Neem contact op met onze specialist:

Specialist:
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)