Terug naar overzicht

Vakantieplannen? Denk op tijd aan toestemming!

Als ouders uit elkaar zijn en samen het gezag hebben, is er voor een vakantie naar het buitenland toestemming nodig van de andere ouder. Ook bij het verlengen of aanvragen van een reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs), vraagt de gemeente om expliciete toestemming van de andere ouder met gezag. Als die ouder die toestemming niet geeft, kan de rechter de knoop doorhakken.

Wees op tijd, want een gerechtelijke procedure kost tijd!

Toestemming vakantie

Sinds een aantal jaar is het verplicht om voor buitenlandreizen toestemming van de andere ouder met gezag te hebben. Het is niet toegestaan om zonder toestemming met een kind jonger dan 18 jaar naar het buitenland te reizen. Deze regel is bedoeld om kinderontvoeringen tegen te gaan.

Als u concrete vakantieplannen heeft, moet u het toestemmingsformulier invullen (voor ieder kind één) en ter ondertekening aan de andere ouder voorleggen. Dit formulier is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mocht die ouder de handtekening niet willen zetten, is het mogelijk om vervangende toestemming aan de rechtbank te vragen. Middels een verkorte procedure wordt de kwestie aan de familierechter voorgelegd. Er zal een zitting worden gepland, waarbij beide ouders, eventueel met advocaat, aanwezig zijn. De rechter zal vervolgens een belangenafweging maken en een beslissing nemen in het belang van het kind.

Als de andere ouder geen gezag heeft, is er (officieel) geen toestemming nodig.

In dergelijke procedures kunt u (als u daarvoor in aanmerking komt) op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan.

Toestemming reisdocument (paspoort of identiteitskaart)

Ook kinderen zijn verplicht een eigen reisdocument bij zich te dragen als hij/zij op vakantie gaat. De gemeente waar het kind staat ingeschreven verlangt een door beide ouders ondertekend aanvraagformulier.

Het komt voor dat de andere ouder dat formulier niet wil ondertekenen. Ook in die gevallen kan vervangende toestemming aan de rechtbank worden gevraagd.

Advies nodig?

Wilt u meer informatie of advies over vervangende toestemming voor een vakantie of de aanvraag van een reisdocument? Neem vrijblijvend contact op met mr. E.M. (Marjolein) Kooij via 071 36 10900 of e.m.kooij@bosadvocaten.nl.