Terug naar overzicht

UWV kent Wajong-uitkering vaak onterecht niet toe

Inter rapport UWV

Vanmorgen stond in de media dat uit een intern rapport blijkt dat in 21% van de onderzochte dossiers bij het UWV sprake was van een ’onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een uitkering’.  U kunt dit lezen op de Telegraaf of Nu.nl. Dit heeft als gevolg dat de aanvrager in de bijstand (Participatiewet) belandt .

Bezwaar

Het UWV geeft naar aanleiding van een aanvraag een beschikking. In deze brief staat of iemand in aanmerking komt voor een uitkering. Uit het interne rapport blijkt dat er weinig in bezwaar wordt gegaan tegen een afwijzend besluit van het UWV. Dit terwijl er dus wel kansen zijn om met succes  bezwaar aan te tekenen. De reden dat mensen niet in bezwaar zouden gaan is vanwege de energie die ze in het proces moeten steken en/of de daaraan verbonden kosten voor het inschakelen van een advocaat.

Pro deo 

Uitkeringszaken kunnen vaak pro deo worden gedaan. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de overheid. Als u hierop aanspraak maakt, bent u slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Hier vindt u de normen van 2019 van de Raad voor Rechtsbijstand. In veel gevallen is dit € 145,00. In sommige gevallen wordt deze eigen bijdrage ook vergoed door uw gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. Kortom, in dat geval kost het dus helemaal niets. Wij kunnen u hierover informeren.

Specialist

Advocaat Mitchell Bathoorn is een specialist op uitkeringszaken. Doordat hij veel van dit soort zaken behandelt, weet hij waar de pijnpunten liggen in UWV dossiers. Wilt u meer weten of bezwaar aantekenen tegen een afwijzing van uw Wajong aanvraag? In dit artikel leest u hier meer over. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons kantoor. Bel vrijblijvend naar: 071-3610900 of stuur een mail naar mr. M. Bathoorn.