Uitkeringen

Heeft u problemen met uw uitkering? In dat geval is het raadzaam om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Mitchell Bathoorn is bekend met de actualiteiten op het gebied van het sociale zekerheidsrecht. Daarnaast staat hij wekelijks cliënten bij in procedures tegen het UWV en gemeenten.

UWV en gemeenten

Het Sociaal Zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen. Bijvoorbeeld bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (Werkloosheidswet, Ziektewet, WIA, WAJONG, Wmo, Toeslagenwet). De uitvoerende instantie van deze uitkeringen is het UWV. Ook de Wet Werk en Bijstand (Bijstandsuitkering) valt onder het Sociaal Zekerheidsrecht. Deze wordt uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen (DWI) bij de gemeenten.

Beslissingen

Het UWV of de gemeente bepaalt op grond van een uitgebreid en complex stelsel van wetten en regels of u recht heeft op een uitkering. Zij beslissen over uw aanvraag, kunnen besluiten maatregelen op te leggen, uw lopende uitkering te verlagen of stop te zetten en zelfs overgaan tot terugvordering. De brief die u hierover ontvangt is een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.

Bezwaar en beroep?

Bent u het niet eens met een besluit? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt afgewezen of u een bepaalde maatregel wordt opgelegd? Advocaat mr. Mitchell Bathoorn is gespecialiseerd in uitkeringszaken. Hij heeft ruime ervaring met het opstellen van bezwaar- en (hoger) beroepschriften en het voeren van procedures op het gebied van het Sociaal Zekerheidsrecht. Hieronder treft u meer informatie over specifieke uitkeringen:

Gratis afspraak op mijn kantoor

Heeft u problemen met het UWV of uw gemeente? U kunt ons altijd even bellen met de vraag of en hoe wij u kunnen helpen. Soms kan uw vraag telefonisch worden behandeld, maar in de meeste gevallen nodigen wij u uit voor een gratis intakegesprek. Dit gesprek kan op ons kantoor of – indien gewenst – zelfs bij u thuis. Ook begrijpen wij dat niet iedereen een advocaat kan betalen. Ons kantoor werkt daarom op basis van pro deo zodat u toch directe toegang tot juridische bijstand en deskundige hulp heeft.