Mitchell Bathoorn

Onze advocaat Mitchell Bathoorn volgde zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie is hij werkzaam geweest op een advocatenkantoor in Den Haag. Hij heeft zich aldaar gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht, sportrecht en contractenrecht en trad op als gemachtigde tijdens zittingen.

Ondertussen is Mitchell al meer dan 12 jaren werkzaam in de juridische sector. In 2014 is hij beëdigd als advocaat en vanaf juli 2017 is hij verbonden aan BOS Advocaten. In zijn werk koppelt Mitchell zijn brede kennis en ruime ervaring aan een pragmatische insteek. Zodoende kan hij in uiteenlopende kwesties zowel als sparringpartner als procespartner goed uit de voeten.

Mitchell legt zich van dag tot dag vooral toe op het gebied van werk en vastgoed. Dergelijke geschillen focussen zich vaak op het niet nakomen van afspraken en schade door het (niet) handelen van een partij. Daarbij staat bijvoorbeeld het loon, de woning of de grond van iemand op het spel. Dit vraagt om een zakelijke én een persoonlijke benadering van de kwestie. Om die reden benadrukt Mitchell niet alleen het geldelijk belang, maar zeker ook het persoonlijke belang van een geschil.

Mitchell is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht.

Rechtsgebiedenregister:

Mr. Bathoorn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht
Huurrecht
– Sociale zekerheidsrecht
– Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.