Corona | verplicht op vakantie

Een werknemer heeft recht op het vastgestelde loon als hij de overeengekomen arbeid niet kan verrichten door een