Samenwonen en huur

Het is tegenwoordig haast ondoenlijk om een huurwoning te verkrijgen, waardoor samenwonen aan populariteit wint. Samenwonen houdt echter