TOM-zitting of TRIP-zitting

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan de officier van justitie beslissen dat hij uw zaak buiten de onafhankelijke rechter om wil afdoen. Dat houdt in dat de officier, die bij voorbaat al vindt dat u schuldig bent, u uitnodigt voor een gesprek en u dan een transactievoorstel doet. Dit gesprek heet een TOM-zitting. U krijgt dan, afhankelijk van het feit en uw strafblad, een geldboete of taakstraf aangeboden. U kunt dan zelf beslissen of u akkoord gaat.

Vaak wordt het belang van de aanwezigheid van een advocaat bij deze TOM-zitting onderschat. Wij kunnen het dossier voor u opvragen, het bewijs bestuderen en uw positie in kaart brengen. Wellicht kan uw schuld helemaal niet bewezen worden, en kan uw zaak niet in stand blijven. Ons pleidooi bij de officier kan er dan voor zorgen dat uw zaak geseponeerd wordt. Wij kunnen goed verwoorden wat uw juridische, maar ook persoonlijke positie is en welke transactie zou moeten volgen.

Als u niet akkoord gaat met de aangeboden transactie, wordt u alsnog gedagvaard om bij de politierechter te verschijnen. Dan oordeelt een onafhankelijke rechter over uw schuld of onschuld en welke straf zou moeten volgen.

Minderjarig? Ook dan is het belangrijk dat een advocaat meegaat naar het gesprek (voor minderjarigen heet dit een TRIP-zitting). Vooral omdat de veroordeling op het strafblad komt, en daar grote gevolgen aan kunnen zitten.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met:

Specialisten:
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. E.M. Kooij (contact)