Rijbewijs ingevorderd

Bijvoorbeeld bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 kilometer per uur of een alcoholpromillage van 571  µg/l of meer (351  µg/l of meer bij een beginnend bestuurder), kan uw rijbewijs worden ingevorderd. Binnen drie dagen wordt het rijbewijs door de politie opgestuurd naar de officier van justitie. Deze moet binnen tien dagen beslissen of uw rijbewijs wordt ingehouden, of dat u uw rijbewijs (voorlopig) terugkrijgt.

Als de officier besluit uw rijbewijs in te houden, moet hij de zaak binnen zes maanden na invordering voor de rechter brengen. Doet hij dat niet, moet hij het rijbewijs aan u teruggeven. Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier, kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In dit klaagschrift wordt de rechter gevraagd uw rijbewijs, vooruitlopend op de strafzaak, aan u terug te geven.

De rechter zal bij de behandeling van uw strafzaak beslissen of u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt. Dat kan ook een voorwaardelijke ontzegging worden. De tijd dat u uw rijbewijs al kwijt bent geweest, wordt van die straf afgetrokken. Het kan ook zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de officier. In beide gevallen is het van belang dat u zich laat bijstaan door een specialist.

De kans van het slagen van een klaagschrift is groter als u deze laat opstellen door één van onze advocaten.

Ook voor deze procedure kunt u in aanmerking komen voor pro deo.

Meer uitgebreide informatie vindt u in de blog: Rijbewijs ingevorderd: wat nu?

Specialisten:
mr. E.M. Kooij (contact)
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)