Klaagschrift in beslag genomen eigendommen

Het kan voorkomen dat de politie ten behoeve van hun onderzoek eigendommen in beslag neemt. Soms is dat in combinatie met een aanhouding, soms staat dat los van elkaar. De politie heeft hierin veel bevoegdheden. Maar vaak gaat de afhandeling van het beslag niet goed. Vaak wordt het beslag niet eens afgehandeld, terwijl u toch uw eigendommen terug wilt. Het is dan van belang het Openbaar Ministerie zo snel mogelijk aan te sporen een beslissing te nemen.

Eerst moet er een verzoek tot teruggave worden gedaan bij de officier van justitie. Als de officier daar niet op reageert, of beslist het goed niet terug te geven, is er de mogelijkheid de beslissing voor te leggen aan de rechtbank. Dat gaat in een zogeheten klaagschrift. De zaak wordt dan enige tijd later behandeld op een zitting bij de rechtbank.

Als de waarde van het in beslag genomen goed hoger is dan €500,-, kunt u voor het indienen van het klaagschrift een toevoeging krijgen. Zie voor meer informatie de pagina Pro deo.

Zelf aan de slag? Vraag een voorbeeldbrief verzoek tot teruggave op bij mr. E.M. Kooij en vraag deze op!

Specialisten:
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)
mr. E.M. Kooij (contact)