Dagvaarding rechtbank

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan de officier van justitie besluiten dat uw zaak moet worden beoordeeld door de rechtbank. Afhankelijk van de ernst van de zaak, krijgt u een dagvaarding om voor de politierechter of voor de meervoudige kamer te verschijnen. Het verschil is dat een politierechter alleen oordeelt, direct uitspraak doet en bepaalde grenzen heeft aan de straffen die hij kan opleggen. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters, doet twee weken na de zitting uitspraak en mag zwaardere straffen opleggen.

In uw dagvaarding staat een tijdstip waarop u bij de rechtbank moet verschijnen. De zaak wordt dan behandeld in aanwezigheid van de officier van justitie, die zal bepleiten welke straf hij/zij passend vindt. Daarna pleit uw advocaat voor uw standpunt. Het is ontzettend belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wij kunnen uw dossier goed beoordelen en kennen de wet.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem contact met ons op:

Specialist:
mr. E.M. Kooij (contact)
mr. H.W. Bos-Hagens (contact)