Sportrecht

Specialist:
mr. M. Bathoorn (contact)

Het sportrecht omvat alle juridische aangelegenheden die in en rond de sport een rol spelen. Advocaat Mitchell Bathoorn is bijzonder geïnteresseerd in het sportrecht en heeft in het verleden diverse sporters en sportverenigingen met succes bijgestaan. Juridische problemen in de sport hebben vaak meerdere raakvlakken, zoals het arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht, tuchtrecht etc.

Sporter

Als sporter kan je op verschillende manieren te maken krijgen met het sportrecht. Als sporter ben aangesloten bij een bond of vereniging en die kennen vaak hun eigen rechtspraak en regels. Dit betekent dat de (burgerlijke) rechter op grond van de reglementen soms buitenspel wordt gezet door een commissie van de bond. Wie een overtreding begaat, moet zich verantwoorden voor een tuchtcommissie. Mitchell Bathoorn heeft een ruime ervaring op het gebied van tuchtrecht en heeft tientallen procedures gevoerd bij tuchtcommissies en/of de Arbritragecommissie van de KNVB.

Daarnaast kan je als sporter te maken krijgen met het sportrecht bij het aangaan van een arbeidscontract, het tekenen van een sponsorovereenkomst of als er inbreuk gemaakt wordt op je portretrecht. Dit zijn slechts enkele bekende voorbeelden waarmee je als sporter te maken kan krijgen en het prettig (en noodzakelijk) is dat je dit juridisch laat toetsen.

Als je deelneemt aan een sportwedstrijd, aanvaard je een bepaald risico. Juridisch gezien geldt voor sport- en spelsituaties een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Waar een tackle op straat onrechtmatig is, kan deze op het voetbalveld wel toegestaan zijn. Dit betekent niet dat alles is toegestaan. Heb jij letsel opgelopen tijdens een wedstrijd omdat een tegenspeler abnormaal op jou is ingekomen? In dat geval kan je hem/haar vermoedelijk aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt opgelopen. Of je daadwerkelijk een zaak hebt, hangt af van de omstandigheden waaronder het gebeurd is.

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar 071 36 10900

Sportvereniging

Als dingen niet goed gaan in een vereniging, wordt vaak naar het bestuur gewezen. Wanneer zijn verenigingen aansprakelijk? En kan die aansprakelijkheid zich uitstrekken tot de bestuurders van verenigingen of stichtingen? Hoe dient het bestuur van een club zich op stellen tegenover de gemeente? Waar moet je op letten bij het sluiten van een huurcontract voor de accommodatie van de vereniging? Mogen wij vrijwilligers een vergoeding geven? Zijn we als club aansprakelijk als een speler geblesseerd raakt? Dit zijn zomaar een paar vragen waarmee je als sportvereniging te maken kan krijgen met juridische vraagstukken.

Ook voor sportverenigingen geldt het adagium: voorkomen is beter dan genezen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar 071 36 10900 of mail naar kantoor@bosadvocaten.nl