Sportrecht

Advocaat Mitchell Bathoorn heeft een ruime ervaring op het gebied van sportrecht en staat zowel sporters als sportverenigingen bij. Hij voert een gecombineerde advies- en procespraktijk. In zijn procespraktijk verleent Mitchell Bathoorn niet alleen procesbijstand in geschillen voor de burgerlijke rechter, maar ook in procedures voor Arbitragecommissies en tuchtcolleges van sportbonden.

Benieuwd?

Meer informatie treft u op: www.sportrechtadvococaat.com