Werk
Specialisme > Ziektewet > Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

Als u bijna 1 jaar ziek bent en geen werkgever heeft, krijgt u de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling. De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling bestaat uit een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige of met allebei. Vervolgens beslist het UWV (uiterlijk na 52 weken) of uw Ziektewet-uitkering stopt of nog maximaal 1 jaar doorloopt. Blijft u in de Ziektewet dan zal het UWV bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid beoordelen of u in aanmerking komt voor een Wia.

Ziektewet-uitkering stopt

Indien het UWV tot het oordeel komt dat u meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring verdient dan stopt uw Ziektewet-uitkering. Hoe beoordeelt het UWV dit? De verzekeringsarts beoordeelt uw medische situatie en bekijkt aan de hand daarvan wat uw beperkingen zijn. Deze beperkingen worden gevat in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Aan de hand van de FML bekijkt de verzekeringsarts of er functies zijn die u (theoretisch gezien) zou kunnen verrichten. Kunt u algemeen geaccepteerde arbeid verrichten dan stopt uw Ziektewet-uitkering .

Bezwaar Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Bent u het niet eens met dit besluit? U hoeft zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u (binnen de bezwaartermijn) bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en kunt u zelf doen. U vergroot uw kansen als u een gespecialiseerde advocaat inschakelt.

Ons kantoor kan bekijken of u alsnog een Ziektewetuitkering kan krijgen. Ervaring leert dat er bij de besluitvorming weleens iets fout gaat bij het UWV. Zo kan niet alle medische informatie zijn meegenomen, waardoor uw beperkingen niet juist tot uitdrukking komen in de FML. In dat geval is de functie die het UWV duidt ook niet passend.

Rechtsbijstandverzekering 

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? In dat geval heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. U kunt dan zelf een advocaat uitkiezen en inschakelen. De kosten worden vergoed door uw rechtsbijstandverzekering. Als u geen rechtsbijstandverzekering heeft, werken wij ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval worden de kosten grotendeels door de overheid bekostigd en bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.