Uitkering
Specialisme > WW-uitkering

WW-uitkering

Heeft het UWV uw WW-uitkering verlaagd of stopgezet? U hoeft zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u (binnen de bezwaartermijn) bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en kunt u zelf doen. Het is echter raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, zodat de kans dat uw bezwaar gegrond zal worden verklaard een stuk groter is.

(On)deugdelijk onderzoek

Een ervaren uitkering advocaat kan voorkomen dat u onterecht wordt gekort op uw WW-uitkering of deze misschien zelfs helemaal niet krijgt. Het UWV dient zich bij de besluitvorming ook aan regels te houden en de praktijk laat zien dat het UWV zich hier niet altijd aan houdt. Dit kan zijn omdat zij zich baseren op gegevens die niet juist (blijken te) zijn of omdat de medewerker van het UWV iets over het hoofd heeft gezien. Ook worden er soms fouten gemaakt bij de berekening van de hoogte (of duur) van de WW.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In een situatie waarbij je werkloos bent geraakt, geeft u uw geld liever niet uit aan een advocaat. Dit begrijpen wij. Daarom werkt ons kantoor op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.

Eerst bezwaar dan beroep

Indien het UWV besluit om uw WW-uitkering te korten of stop te zetten, dient u eerst bij het UWV zelf bezwaar te maken. Bos Advocaten kan u helpen bij het maken van een bezwaarschrift en u tijdens de mondelinge behandeling van het bezwaar bijstaan. Indien u wellicht zelf bezwaar heeft ingediend en dit is ongegrond verklaard dan staat beroep bij de rechtbank open. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Zowel bij het opstellen van een beroepschrift als juridische bijstand tijdens de hoorzitting op de rechtbank.

Gratis intakegesprek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend naar  071 36 10900 of stuur een mail naar m.bathoorn@bosadvocaten.nl. Indien wij kansen zien om namens u bezwaar of beroep in te stellen, nodigen wij u graag uit voor een gesprek op ons kantoor. BOS Advocaten kan u helpen bij het maken van een bezwaarschrift en u tijdens de mondelinge behandeling van het bezwaar bijstaan. Indien u wellicht zelf bezwaar heeft ingediend en dit is ongegrond verklaard dan staat beroep bij de rechtbank open. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Zowel bij het opstellen van een beroepschrift als juridische bijstand tijdens de hoorzitting op de rechtbank.