Uitkering
Specialisme > Wajong

Wajong

Heeft het UWV uw Wajong-uitkering geweigerd, verlaagd of stopgezet? U hoeft zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen de bezwaartermijn (meestal 6 weken) bezwaar maken. Dit moet schriftelijk en kunt u zelf doen. Het is echter raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, zodat de kans dat uw bezwaar gegrond zal worden verklaard een stuk groter is.

Een gespecialiseerde uitkering advocaat kan bekijken of het besluit van het UWV alsnog rechtgetrokken kan worden. Het UWV dient zich bij de besluitvorming ook aan regels te houden en de praktijk laat zien dat het UWV zich hier niet altijd aan houdt. Dit kan zijn omdat zij zich baseren op gegevens die niet juist (blijken te) zijn, niet alle medische gegevens tot de beschikking hebben (en wel een besluit nemen) of omdat de medewerker van het UWV iets over het hoofd heeft gezien.

Pro deo advocaat

In een situatie waarbij je niet kunt werken, geeft u uw geld liever niet uit aan een (dure) advocaat. Dit begrijpen wij. Daarom werkt ons kantoor op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u een doorverwijzing heeft van het Juridisch Loket ontvangt u tevens een korting op uw eigen bijdrage.

Eerst bezwaar dan beroep

Indien het UWV besluit om uw Wajong-uitkering te weigeren, te korten of stop te zetten, dient u eerst bij het UWV zelf bezwaar te maken. Bos Advocaten kan u helpen bij het maken van een bezwaarschrift en u tijdens de mondelinge behandeling van het bezwaar bijstaan. Indien u wellicht zelf bezwaar heeft ingediend en dit is ongegrond verklaard dan staat beroep bij de rechtbank open. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan. Zowel bij het opstellen van een beroepschrift als juridische bijstand tijdens de hoorzitting op de rechtbank.

Participatiewet

Door de ‘nieuwe’ Participatiewet is er voor Wajongers nogal wat veranderd. Indien u onder de oude Wajong valt, zal het UWV opnieuw uw arbeidsongeschiktheid gaan beoordelen. Ze gaan onderzoeken of je nu wel kunt werken. Vindt het UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 75%).

Heeft u onlangs een Wajong uitkering aangevraagd en is deze door het UWV geweigerd? Of wordt de Wajong uitkering stopgezet na een herkeuring? Advocatenkantoor Bos kan u helpen bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Ook tijdens een zitting zal mr. Bathoorn u bijstaan. De kans dat u alsnog een Wajong krijgt wordt daarmee aanzienlijk vergroot. In de meeste gevallen kost de inzet van een advocaat u niets. Enkel een kleine bijdrage wordt gevraagd (zie stuk onder pro deo advocaat).