Contract
Specialisme > Vernietiging overeenkomst

Vernietiging overeenkomst

Het komt wel eens voor dat iemand een overeenkomst heeft gesloten, terwijl diegene dat eigenlijk niet wilde. Nog vaker komt het voor dat iemand het op het moment van het sluiten van de overeenkomst wel wilde, maar er achteraf achter komt dat die ‘wil’ beïnvloed is, bijvoorbeeld door bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Als er sprake is van een van deze gronden, kan de overeenkomst worden vernietigd.

Gevolgen vernietiging

Vernietiging betekent dat de overeenkomst nooit heeft bestaan. Als u op grond van de overeenkomst geld heeft betaald, moet dat geld door de ander worden terugbetaald.

Vragen?

Wilt u weten wat u in uw specifieke geval het beste kunt doen? Of heeft u hulp nodig bij de vernietiging van de overeenkomst? Neem gerust contact met ons op.