Justitie
Specialisme > Verdachte > Uitgenodigd voor verhoor

Uitgenodigd voor verhoor

Als de politie van mening is dat iemand betrokken is bij een strafbaar feit, kan deze als verdachte worden uitgenodigd om naar het politiebureau te komen en een verklaring af te leggen. In deze brief wordt gemeld wanneer de verdachte waar wordt verwacht.

Het is verstandig om gehoor te geven aan die uitnodiging. Als de verdachte namelijk – zonder zich af te melden – niet gaat, kan de officier van justitie de opdracht geven om buiten heterdaad aan te houden.

Voorafgaand aan het verhoor kan advies worden ingewonnen bij een advocaat. Er wordt dan besproken welke houding het beste kan worden ingenomen bij het verhoor en er wordt uitleg en tips gegeven. Het is ook mogelijk om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Omdat de verdachte dan niet is aangehouden, bestaat geen recht op een piketadvocaat en zal de tijd van de advocaat zelf moeten worden betaald.

Hoe verloopt een verhoor?

Het politieverhoor begint altijd met een sociaal verhoor: vragen over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarna wordt het zakelijke verhoor afgenomen: vragen over waarvoor de verdachte is aangehouden, dus over wat er gebeurd is. De verdachte heeft altijd het recht om te zwijgen en is dus niet verplicht te antwoorden.

Na afloop van het verhoor heeft de verdachte de mogelijkheid de verklaring door te lezen en te controleren op fouten of onvolledigheden. Dat is enorm belangrijk, omdat deze verklaring uiteindelijk een bewijsmiddel wordt en de officier/rechter de beslissing hier mede op baseert.

En dan?

In de meeste gevallen mag u na het afleggen van de verklaring weer gaan. Vaak overlegt de politie na het verhoor nog even met de officier die de zaak behandelt. Het kan zijn dat deze nog aanvullende vragen heeft, die dan nog worden gesteld.

Toch aangehouden

Het kan zijn dat in de brief staat dat u zal worden aangehouden bij verschijning op het bureau. Het is van belang om dan vooraf al een oriënterend gesprek te hebben gehad met een advocaat, zodat u na aanhouding deze advocaat kan noemen als voorkeursadvocaat. Via de piketcentrale wordt deze advocaat dan aan u gekoppeld en deze al u dan verdere bijstand verlenen tijdens het traject op het bureau.