Justitie

Verlenging

De rechter-commissaris kan beslissen dat de verdachte voor maximaal veertien dagen in bewaring wordt gesteld. Binnen die termijn beslist de raadkamer van de rechtbank (drie rechters) of er een verlenging komt van dit voorarrest. De officier van justitie dient een vordering tot bewaring in, waarop de raadkamer moet beslissen. Ook hier geldt dat deze rechters eerst met de verdachte spreken. De advocaat houdt ook nog een kort pleidooi, waarbij eventueel gevraagd wordt de vordering af te wijzen, in tijd te beperken, of om de verdachte te schorsen. Het kan namelijk zo zijn dat er in de tussentijd het e.e.a. veranderd is in de situatie van de verdachte, waardoor de belangenafweging anders wordt.

De raadkamer wijst de vordering toe voor 30, 60 of 90 dagen. Als de zaak na afloop van de termijn nog niet inhoudelijk wordt behandeld, wordt steeds over een verlenging besloten. Na 90 dagen moet de verdachte de inhoudelijke rechters hebben gezien.