Justitie
Specialisme > Verdachte > Inbewaringstelling

Inbewaringstelling

Als de officier van justitie van mening is dat de verdachte langer ter beschikking van justitie moet blijven, of dat de maatschappij erbij gebaat is dat de verdachte niet vrijkomt, zal hij een vordering tot bewaring indienen bij de rechter-commissaris.

De verdachte wordt voor afloop van de termijn van inverzekeringstelling voorgeleid aan de rechter-commissaris. De advocaat is daarbij aanwezig en heeft het dossier van tevoren kunnen bestuderen en bespreken met de verdachte.

De voorgeleiding is een mini-zitting: de rechter-commissaris praat eerst met de verdachte en houdt het dossier kort voor. De advocaat komt dan aan het woord en betoogt of de vordering moet worden afgewezen. De rechter-commissaris neemt vervolgens direct een beslissing en besluit of de verdachte – al dan niet onder voorwaarden – naar huis mag, of dat deze wordt overgebracht naar een Huis van Bewaring (gevangenis) waar de rest van de voorlopige hechtenis wordt doorgebracht.