Familie
Specialisme > Scheiding > Samenleving

Samenleving

Voor de zogeheten samenlevers is geen wettelijk systeem dat de scheiding in goede banen laat lopen. Soms is er een samenlevingsovereenkomst die wat richting biedt, maar vaak ook niet.

Uit elkaar – niet getrouwd – zonder kinderen

Als partners niet getrouwd zijn en geen kinderen hebben, geeft uit elkaar gaan (in ieder geval formeel) minder gedoe. U hoeft niets formeel te regelen bij de rechtbank of gemeente. Wel moet u er op letten dat als een samenlevingscontract is gesloten, deze moet worden opgezegd op de manier zoals in het contract afgesproken. Dit staat vaak in het laatste artikel van het contract.

Het kan zijn dat er sprake is van een koophuis met hypotheek , welke op beider naam staat. Het is dan wel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over wie het huis overneemt en wie de kosten tot die tijd gaat betalen. Wellicht moet het huis worden verkocht. Dan moeten er afspraken worden gemaakt over wie dat regelt, wie tot de verkoop de lasten betaalt en wie bijvoorbeeld een noodzakelijke opknapbeurt betaalt. Let er ook op dat gezamenlijke bankrekeningen worden afgewikkeld, gezamenlijke verzekeringen worden opgezegd en spaarrekeningen/-polissen worden verdeeld. Wellicht moeten ook nog andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over de meubels, bankrekeningen, de huisdieren of de auto.

Er bestaat alleen een recht op het ontvangen van of een verplichting tot het betalen van partneralimentatie als daarover specifiek afspraken zijn gemaakt in het samenlevingscontract, of als partijen dat samen afspreken.

Ons kantoor neemt per 1-1-2024 geen nieuwe zaken meer aan op het gebied van het huwelijksvermogensrecht.

Uit elkaar – niet getrouwd – met kinderen 

Als partners uit elkaar gaan en zij samen minderjarige kinderen hebben, is het verstandig een ouderschapsplan op te stellen. Als er namelijk later een conflict ontstaat over bijvoorbeeld de omgangsregeling en dat moet worden voorgelegd aan de rechter, moet de rechter op grond van de wet proberen dat er alsnog geprobeerd wordt om een ouderschapsplan te maken. Het is dus beter dat voor te zijn. Daarnaast is het voor de ouders prettig om afspraken rond de kinderen vast te leggen, zodat zij allebei weten waar zij aan toe zijn.

In beide situaties kunnen vorderingen rond financiën of verzoeken rond de kinderen worden voorgelegd aan een familierechter.