Familie
Specialisme > Scheiding > Overlegscheiding

Overlegscheiding

Een scheiding kan op verschillende manieren verlopen. Het heeft altijd de voorkeur om het overleg tussen de aanstaande ex-partners op te starten, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Een eenzijdige scheidingsprocedure duurt langer en is emotioneel beladen.

Samen één advocaat

Als de aanstaande ex-partners het grotendeels eens zijn over de gevolgen van hun scheiding, kunnen zij samen één advocaat inschakelen die hen samen adviseert en het proces van begin tot eind begeleid. De te maken afspraken worden eerst geïnventariseerd: is er bijvoorbeeld een koophuis die door één van de partners wordt overgenomen, of juist verkocht wordt, zijn er kinderen waarvoor een ouderschapsplan moet worden gemaakt, etc. Tijdens een gesprek worden alle opties doorgesproken, waarna een convenant en ouderschapsplan in concept worden opgesteld. Na een tweede bespreking worden de definitieve stukken opgemaakt en met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechtbank handelt het verder schriftelijk, zonder zitting, af. Binnen een paar weken is de scheiding een feit.

Ieder een eigen advocaat

Het is ook mogelijk om allebei een advocaat in te schakelen, waarna het overleg wordt opgestart. Ieder heeft zo een eigen belangenbehartiger die hen adviseert en de standpunten verwoordt. Er wordt afzonderlijk van elkaar eerst geïnventariseerd wat die standpunten zijn en wat de partij voor afspraken zou willen maken. Er wordt vervolgens overleg opgestart: via een viergesprek (in persoon of digitaal) of schriftelijk. Als het lukt om tot sluitende afspraken te komen, worden die afspraken in een convenant en/of ouderschapsplan neergelegd. Eén van de advocaten dient het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank handelt de zaak verder schriftelijk, zonder zitting, af. Een aantal weken later is de scheiding een feit.

 

Deze (sub)pagina(‘s) hebben een informatief karakter. Ons kantoor neemt per 1-1-2024 geen nieuwe zaken meer aan op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en/of scheidingen.