Familie
Specialisme > Scheiding > Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

In een ouderschapsplan worden alle afspraken rond de kinderen vastgelegd. Een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die willen scheiden. Ook zonder huwelijk wordt door rechters aanbevolen toch te proberen afspraken rond de kinderen in een ouderschapsplan vast te leggen.

Afspraken in een ouderschapsplan

Als er nog geen ouderschapsplan is en de ouders, of één ouder, willen dat wel, kan dat door een advocaat in te schakelen. Deze neemt contact op met de andere ouder om hierover in overleg te gaan. Er wordt bekeken wat ieders wensen zijn over wat er in dat ouderschapsplan komt.

De afspraken gaan bijvoorbeeld over:

  • Alimentatie: betaalt de ene ouder aan de andere ouder een maandelijks bedrag? Of wordt een kindrekening opgezet?
  • Omgangsregeling: wanneer ziet de andere ouder het kind?
  • Verdeling vakanties: op welke manier worden de vakanties en feestdagen verdeeld? Is er een vast schema nodig, of wordt daar ieder jaar overleg over gevoerd?
  • Sport en hobby: wie beslist en wie betaalt de kosten daarvan?
  • Hoe de ouders elkaar betrekken bij het dagelijks leven en belangrijke beslissingen: is dat via een overdrachtsschriftje, of per telefoon of mail?
  • etc.

Nakoming van een ouderschapsplan

Het kan zijn dat één van de ouders de afspraken in het ouderschapsplan niet nakomt. Vaak komt dat voort uit een dieperliggend probleem. Er is bijvoorbeeld een verandering in het leven van die ouder gekomen, zoals een nieuwe baan waardoor de zorgregeling niet meer haalbaar is. Of is er ruzie tussen de ouders. Nakoming van een bepaalde afspraak, bijvoorbeeld de zorgregeling, kan worden afgedwongen via een kort geding.

Wijziging van een ouderschapsplan

Levens veranderen: die van de ouders, maar ook van de kinderen. Kinderen worden ouder en krijgen andere behoeften, of ouders krijgen nieuwe partners en misschien wel meer kinderen. Het kan zo zijn dat een ouderschapsplan door die veranderingen niet meer voldoet. Dan zullen de afspraken moeten worden gewijzigd.

Het heeft de voorkeur dit in overleg te doen. Als dit de ouders zelf niet meer lukt, kunnen zij ieder een eigen advocaat inschakelen. Als er dan nog niet tot overeenstemming kan worden gekomen, kan de rechter worden verzocht beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de nieuwe zorgregeling.