Familie
Specialisme > Scheiding > Huwelijk

Huwelijk

Uit elkaar – getrouwd – zonder kinderen

Als u getrouwd bent en wilt scheiden, moet dat via de rechter. Als u en uw partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, heeft het de voorkeur deze scheiding gezamenlijk te doen. U kunt dan in overleg met een gezamenlijke advocaat of advocaat-mediator een convenant opmaken met de financiële afspraken, over bijvoorbeeld het huis, de inboedel, partneralimentatie, pensioen en de bankrekeningen. Als dit is ondertekend, wordt bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend, met daarbij het convenant. De afspraken die u in het convenant maakt, worden door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.

Uit elkaar – getrouwd – met kinderen 

Als u getrouwd bent, kinderen heeft en wilt scheiden, bent u bij wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarnaast kunt u ook een convenant opmaken (zie hierboven). In het ouderschapsplan worden alle afspraken rond de kinderen vastgelegd: alimentatie, omgangsregeling, afspraken over wie wanneer op de hoogte houdt, wie waarover de beslissingen neemt, etc. Als alles op papier staat en ondertekend is, wordt bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend, met daarbij het ouderschapsplan en het convenant. De afspraken die u daarin hebt gemaakt, worden dan door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.

Deze (sub)pagina(‘s) hebben een informatief karakter. Ons kantoor neemt per 1-1-2024 geen nieuwe zaken meer aan op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en/of scheidingen.