Familie
Specialisme > Scheiding > Huwelijk

Huwelijk

Uit elkaar – getrouwd – zonder kinderen

Als u getrouwd bent en wilt scheiden, moet dat via de rechter. Als u en uw partner nog goed met elkaar kunnen overleggen, heeft het de voorkeur deze scheiding gezamenlijk te doen. U komt dan samen bij ons, waarna wij een convenant opmaken met de financiële afspraken, over bijvoorbeeld het huis, de inboedel, partneralimentatie, pensioen en de bankrekeningen. Als dit is ondertekend, dienen wij bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in, met daarbij het convenant. De afspraken die u in het convenant maakt, worden door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.

Uit elkaar – getrouwd – met kinderen 

Als u getrouwd bent, kinderen heeft en wilt scheiden, bent u bij wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarnaast kunt u ook een convenant opmaken (zie hierboven). U maakt met ons een afspraak om eerst alles door te spreken. Daarna maken wij een concept van het convenant en het ouderschapsplan, welke wij daarna met u bespreken. In het ouderschapsplan worden alle afspraken rond de kinderen vastgelegd: alimentatie, omgangsregeling, afspraken over wie wanneer op de hoogte houdt, wie waarover de beslissingen neemt, etc. Als alles op papier staat en ondertekend is, dienen wij bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in, met daarbij het ouderschapsplan en het convenant. De afspraken die u daarin hebt gemaakt, worden dan door de rechter bindend verklaard. Enkele weken later bent u gescheiden.