Familie
Specialisme > Scheiding > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kent nagenoeg dezelfde juridische gevolgen als een huwelijk. Als er kinderen zijn voortgekomen uit deze relatie en deze nog minderjarig zijn, werkt de ontbinding van het partnerschap hetzelfde als bij een echtscheiding. Als de partners het samen eens zijn, kunnen de financiële afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst en de afspraken rond de kinderen in een ouderschapsplan. Via een gezamenlijk verzoek tot ontbinding en daarna een verzoek tot inschrijving bij de gemeente, is het partnerschap ontbonden.

Als er een geregistreerd partnerschap is, er geen gezamenlijke kinderen zijn en de partners het eens worden over de te maken financiële afspraken, kan de ontbinding een stuk simpeler en sneller verlopen dan een echtscheiding. De rechter is dan namelijk niet nodig. De te maken afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarna een verzoek tot ontbinding wordt ingediend bij de gemeente waar het partnerschap is aangegaan.

Als het niet lukt om het eens te worden over de ontbinding en de gevolgen daarvan, kan één van de twee partners een eenzijdig verzoek tot ontbinding indienen bij de rechtbank. Dan zal de rechter uiteindelijk beslissingen moeten nemen.

Deze (sub)pagina(‘s) hebben een informatief karakter. Ons kantoor neemt per 1-1-2024 geen nieuwe zaken meer aan op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en/of scheidingen.