Familie
Specialisme > Scheiding

Scheiding

Nadat de beslissing is genomen dat de relatie voorbij is en partners ex-partners worden,  komt er veel bij zo’n scheiding kijken. Praktisch, juridisch, emotioneel, korte en lange termijn. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen, verloopt de scheiding via de rechtbank. Als de kinderen minderjarig zijn, moeten daar afspraken over worden gemaakt en vastgelegd in een ouderschapsplan.

Het heeft altijd de voorkeur een scheiding in onderling overleg te regelen. De in overleg gemaakte afspraken blijken op de langere termijn voor meer tevredenheid te zorgen. Dit onderlinge overleg kan worden gevoerd met één advocaat die voor u samen optreedt, maar scheiden in overleg kan ook als beide partijen een eigen advocaat hebben. Dan worden er zogeheten viergesprekken gevoerd, om met elkaar te praten over de te maken afspraken. In overleg wordt dan een ouderschapsplan (afspraken rond de kinderen) en een convenant (financiële afspraken) opgesteld.

Soms lukt het niet om de scheiding in overleg te regelen, maar moet een rechter de beslissingen uiteindelijk nemen.

Deze (sub)pagina(‘s) hebben een informatief karakter. Ons kantoor neemt per 1-1-2024 geen nieuwe zaken meer aan op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en/of scheidingen.