Justitie

Verdachte

Niet alle zaken komen in aanmerking voor schadevergoeding. Allereerst is vereist dat uw zaak is geseponeerd, dat u bent vrijgesproken, of dat u schuldig verklaard bent zonder oplegging van straf. Als er een strafbeschikking is ontvangen of een rechter heeft de verdachte veroordeeld, is er geen recht op schadevergoeding. Niet in alle gevallen kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Vergoeding detentie

Als u vergoeding wilt van de tijd die u onterecht heeft vastgezeten op het politiebureau of in een gevangenis, moet u in verzekering zijn gesteld. Dat houdt in dat als u alleen aangehouden bent geweest en binnen negen uur weer mocht gaan, u geen schadevergoeding krijgt voor de tijd die u op het bureau heeft doorgebracht.

Een verdachte kan aanspraak maken op een vaste vergoeding per dag dat hij in verzekering heeft gezeten.

Verblijf in een politiecel:
€ 105 per dag (verblijf na 1-3-2021: € 130)

Verblijf in een Huis van Bewaring:
€ 80 per dag (verblijf na 1-3-2021: € 100)

Verblijf in een HvB in beperkingen of in een EBI:
€ 80 + € 25 per dag (verblijf na 1-3-2021: € 100 + € 30)

Deze vergoeding is bedoeld om de materiële én immateriële gevolgen van de detentie te dekken.

Overige vergoedingen

Daarnaast komen bepaalde kosten die u heeft moeten maken voor de behandeling van uw strafzaak voor vergoeding in aanmerking, waaronder:

  • reis- en parkeerkosten die zijn gemaakt voor de zitting en/of getuigenverhoren;
  • kosten van de advocaat;
  • kosten van de opgenomen vrije dagen van werk om bij de zitting en/of getuigenverhoren te zijn;
  • als de verdachte is ontslagen doordat er een strafzaak liep (dit moet de werkgever dan wel willen verklaren).

Verzoekschrift

Binnen drie maanden na het einde van de zaak moet het verzoek tot schadevergoeding door de rechtbank of het gerechtshof zijn ontvangen. De datum waarop de sepotbrief is ontvangen of de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan, is dus het startpunt.

De advocaat maakt het verzoekschrift op en de vrijgesproken verdachte tekent mee.  Daarna zorgt de advocaat dat het bij de rechtbank wordt ingediend. Enige tijd later beslist de rechtbank of de verzoeker en de advocaat nog over het verzoek moet worden gehoord, of dat de zaak zonder zitting wordt afgehandeld. Als het verzoek wordt toegewezen, ontvangt de verzoeker het geld enige tijd daarna op de bankrekening.

Kosten

De kosten van het indienen van een dergelijk verzoekschrift worden door de overheid betaald.

 

Lees onze disclaimer