Justitie

Slachtoffer

Het slachtoffer kan zich in een strafzaak stellen als benadeelde partij indien de officier van justitie besluit de verdachte te vervolgen voor het begane strafbare feit. Een slachtoffer heeft in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. Samen met Slachtofferhulp of een advocaat kan het slachtoffer de geleden schade in kaart brengen. De schade kan bestaan uit materiele en immateriële schade. Denk hierbij aan een kapotte telefoon, maar ook aan letselschade. Ook kan het slachtoffer verzoeken andere kosten te vergoeden die hij bijvoorbeeld maakt wanneer het slachtoffer de zitting bijwoont. Denk hierbij aan advocaatkosten.

De advocaat van het slachtoffer, of Slachtofferhulp, kan vervolgens een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank indienen. Het slachtoffer tekent mee.

Na het indienen van het verzoekschrift bepaalt de rechter of de vordering tijdens de zitting wordt besproken of dat de vordering zonder zitting wordt toegewezen of afgewezen. Bij de grotere vorderingen is het gebruikelijk om de vordering tijdens de zitting te bespreken. Het slachtoffer kan gebruik maken van zijn spreekrecht om te vertellen wat de strafbaar feit en daar de daaruit voortvloeiende schade met hem heeft gedaan. Indien de rechter beoordeelt dat het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding, wordt vaak een schadevergoedingsmaatregel opgelegd. De dader is dan verplicht naast zijn eventuele straf ook een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.