Vastgoed
Specialisme > Renovatie en dringende werkzaamheden > Renovatie van het gehuurde > Huurbeëindiging dringend eigen gebruik in het kader van renovatie

Huurbeëindiging dringend eigen gebruik in het kader van renovatie

In de wet zijn verschillende opzeggingsgronden opgenomen voor huurovereenkomsten van een woonruimte. Een van deze opzeggingsgronden is dringend eigen gebruik. In dat geval zegt de verhuurder de huurovereenkomst van de woonruimte op omdat hij deze zelf in gebruikt neemt. Sloop en/of renovatie van een woonruimte zijn vormen van dringend eigen gebruik.

Renovatie

De verhuurder kan in sommige gevallen de huur opzeggen bij renovatie van de woonruimte. Onder renovatie wordt verstaan sloop met vervangende nieuwbouw of gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging. Kleine werkzaamheden aan de woonruimte zijn dus niet voldoende om de huurovereenkomst met de huurder op te zeggen wegens renovatie. Om de huurovereenkomst te ontbinden moet de verhuurder bewijzen dat de renovatie zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is.

Opzegging huurovereenkomst woonruimte

De verhuurder van de woonruimte kan de huurovereenkomst alleen opzeggen als er daadwerkelijk sprake is van dringend eigen gebruik en dat er andere passende woonruimte is voor de huurder. Aan deze opzegging zijn een aantal vormvereisten verbonden. Opzegging van een huurovereenkomst moet schriftelijk, bijvoorbeeld door middel van een brief. De brief vermeld de opzeggingsgrond. Bij het opzeggen van de huurovereenkomst moeten de wettelijke opzeggingstermijnen in acht worden genomen.

De huurovereenkomst eindigt pas als de huurder instemt met de opzegging. De huurder van de woonruimte heeft zes weken de tijd om aan de verhuurder te laten weten of hij akkoord gaat met beëindiging van de huurovereenkomst.

Procedure

Als de huurder niet binnen de termijn van zes weken heeft gereageerd of heeft laten weten dat hij niet akkoord gaat met beëindiging van de huurovereenkomst, kan de stap naar de rechter worden gezet. De verhuurder zal de rechter vragen om de huurovereenkomst te beëindigen.  Als de rechter de vordering toewijst zal hij bepalen wanneer de huurder de woning moet verlaten. Het is mogelijk dat de rechter een bedrag vaststelt dat de verhuurder aan de huurder moet betalen ter tegemoetkoming van de verhuis- en inrichtingskosten.

Vragen?

Neem bij vragen over de opzegging van een woonruimte wegens renovatie gerust contact op via 071-3610900 of kantoor@bosadvocaten.nl