Vastgoed
Specialisme > Renovatie en dringende werkzaamheden > Dringende werkzaamheden aan het gehuurde

Dringende werkzaamheden aan het gehuurde

Als de verhuurder dringende werkzaamheden aan het gehuurde wilt verrichten, heeft de verhuurder toestemming nodig van de huurder. De toestemming van de huurder is verplicht, maar ook de huurder is verplicht zijn toestemming te geven.

Dringende werkzaamheden

Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden tot na de huurtermijn. Onder dringende werkzaamheden vallen niet alleen de werkzaamheden zoals eerder genoemd, maar ook werkzaamheden die hoge kosten in de toekomst kunnen voorkomen als ze nu niet worden uitgevoerd.

Ontbinding en ontruiming

Als de huurder het niet eens is met de dringende werkzaamheden die volgens de huurder nodig zijn, kan de huurder niet zomaar de dringende werkzaamheden weigeren. In veel huurcontracten is een verplichting tot meewerken aan dringende werkzaamheden opgenomen. Als de huurder desondanks blijft weigeren de dringende werkzaamheden te laten uitvoeren, dan kan de rechter ontbinding en ontruiming toewijzen.

Schadevergoeding

De huurder heeft een aantal rechten wanneer de verhuurder dringende werkzaamheden uitvoert. Volgens de wet heeft hij recht op ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding en vermindering van de huurprijs.