Vastgoed
Specialisme > Huur > Opzegging bedrijfsruimte

Opzegging bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte ex 7:290 BW

Als de verhuurder de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW wilt opzeggen, dan moet hij aan formele (wettelijke) eisen voldoen. De verhuurder kan de huurovereenkomst bijvoorbeeld alleen opzeggen met een geldige opzeggingsgrond.  Als de huurder niet instemt met de opzegging, dan blijft de huurovereenkomst gewoon doorlopen en moet de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten beëindigen.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte ex 7:230a BW

Huurovereenkomsten van overige bedrijfsruimte (kantoorruimte, opslagruimte, garageboxen, fabriekshallen) hoeven in principe niet te worden opgezegd. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de bepaalde termijn die partijen zijn overeengekomen.