Vastgoed

Huur

De huurovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Dit kan door:

  • opzegging
  • ontbinding
  • vernietiging
  • beëindiging met wederzijds goedvinden.

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de opzegging van huurovereenkomsten. Voor de opzegging van woonruimte gelden andere regels dan voor de opzegging van bedrijfsruimte.

Opzegging van woonruimte

Bij opzegging van de huur van woonruimte kan de huurovereenkomst alleen worden beëindigd als er sprake is van een geldige opzeggingsgrond. Een verhuurder heeft beperkte gronden waarop hij de huur kan opzeggen.

Let op: de verhuurder hoeft niet gebruik te maken van een van een opzeggingsgronden om de huur te beëindigen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte ex 7:290 BW

Als de verhuurder de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW wilt opzeggen, dan moet hij aan formele (wettelijke) eisen voldoen. De verhuurder kan de huurovereenkomst bijvoorbeeld alleen opzeggen met een geldige opzeggingsgrond.  Als de huurder niet instemt met de opzegging, dan blijft de huurovereenkomst gewoon doorlopen en moet de verhuurder naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten beëindigen.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte ex 7:230a BW

Huurovereenkomsten van overige bedrijfsruimte (kantoorruimte, opslagruimte, garageboxen, fabriekshallen) hoeven in principe niet te worden opgezegd. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de bepaalde termijn die partijen zijn overeengekomen.