Werk
Specialisme > Ontslag > Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Gedurende de eerste 2 jaar van ziekte geldt een opzegverbod. Dit betekent dat uw werkgever u in deze periode niet mag ontslaan. Na deze periode vervalt het ontslagverbod, maar betekent dit dat uw werkgever u zomaar op straat mag zetten?

Re-integratie en WIA-aanvraag

Uiterlijk in de 93e week dat u arbeidsongeschikt bent (ongeveer 1 jaar en 9 maanden) dient u een WIA-aanvraag in te dienen bij het UWV. In dat geval wordt bekeken of u een uitkering krijgt voor uw langdurige arbeidsongeschiktheid. Meer weten of een WIA-uitkering? Lees dan dit artikel.

Het UWV gaat beoordelen of uw werkgever genoeg heeft gedaan om u te re-integreren. Is dit niet het geval dan kan het UWV een sanctie opleggen. Dit kan betekenen dat uw werkgever uw loon zal moeten doorbetalen voor een bepaalde periode.

Eigen werkzaamheden blijven verrichten?

Indien u arbeidsongeschikt bent, kunt u uw functie niet meer verrichten. Dit betekent overigens niet dat u dan een WIA-uitkering krijgt. Het UWV zal functies naar voren halen die u ondanks uw beperkingen kunt verrichten. Het is daarbij niet ondenkbaar dat u mogelijk binnen een termijn van 26 weken zelfs (mogelijk in deeltijd) uw eigen functie kunt verrichten volgens de arbeidsdeskundige. Los van het feit of dit ook echt mogelijk is, is het dan verstandig om u in ieder geval tegenover uw werkgever beschikbaar te houden om uw werk te verrichten. In dat geval moet uw werkgever namelijk uw loon doorbetalen.

Ontslagaanvraag UWV

Uw werkgever zal na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Indien er (op papier) mogelijkheden zijn om terug te keren in uw functie dan kunt u zich verweren tegen dit ontslag. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

Vaststellingsovereenkomst

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen? Zeker in het geval van arbeidsongeschiktheid doet u er verstandig aan dit te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat. Meer weten? Bel vrijblijvend: 071 36 10900.