Werk
Specialisme > Ontslag > Verstoorde arbeidsverhouding

Verstoorde arbeidsverhouding

Is er met uw werknemer een arbeidsconflict ontstaan? Door de Wet werk en zekerheid is het voor werkgevers een stuk lastiger geworden om werknemers te ontslaan. Met de Wet arbeidsmarkt in balans is weliswaar een cumulatiegrond (i-grond) in de wet gekomen, maar dit verandert niet dat de verstoorde arbeidsrelatie op zichzelf voldragen moet zijn. Indien u een werknemer wegens een verstoorde arbeidsrelatie wilt ontslaan, moet u beslagen ten ijs komen indien u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indient.

Wetgeving

Of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Volgens de wet is een redelijke grond voor ontbinding ‘een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Een werkgever die ontslag voor een werknemer aanvraagt op basis van een verstoorde arbeidsrelatie zal over het algemeen moeten aantonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoring,
  • deze verstoring ernstig en duurzaam is, en
  • dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.

Herstel onderlinge verhouding (of herplaatsing)

Een rechter zal bij een ontbindingsverzoek bekijken welke pogingen een werkgever heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en of herplaatsing binnen de onderneming tot de mogelijkheden behoort. Indien een werkgever op dit vlak niets heeft ondernomen, zal een rechter een ontbindingsverzoek minder snel toewijzen. Een voorbeeld van een herstelpoging kan zijn een mediationtraject. Echter, als er recent een ernstig voorval heeft voorgedaan en de verwachting is dat er niets meer te redden valt in de relatie dan heeft het ook geen zin om halfwassen pogingen daartoe van een werkgever te eisen. Behoort herplaatsing bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.

Juridisch advies

Is er bij u een onhoudbaar arbeidsconflict ontstaan? Onze advocaten kunnen u een indicatie geven van uw rechtspositie. Wat zijn uw sterke punten, maar waar liggen de risico’s? Daarbij kan het mogelijk zijn dat wij adviseren om een mediationtraject in te zetten. Mogelijk kan er overeenstemming worden bereikt met de werknemer middels een vaststellingsovereenkomst. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal een gang naar de rechter ingezet moeten worden.