Werk
Specialisme > Ontslag > Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Heeft u een werknemer op staande voet ontslagen of bent u of is er zojuist iets gebeurd en wilt u weten of u deze werknemer kunt ontslaan? Bel direct met een van onze advocaten om u te informeren over uw juridische positie. Bij een ontslag op staande voet moet namelijk zeer snel (onverwijld) en correct (goed formuleren van de ontslaggrond) gehandeld worden. Wij kunnen u daarbij helpen (tel: 071 – 36 10 900)

Normale ontslagprocedure kan niet worden afgewacht

Een ontslag op staande voet heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer en kan daarom alleen worden toegepast als een ‘’normale’’ ontslagprocedure niet kan worden afgewacht. Als werkgever mag u slechts tot een ontslag op staande voet overgaan indien redelijkerwijs niet meer van je te verlangen is  dat uw werknemer bij u in dienst blijft. Vanwege deze verstrekkende gevolgen voor de werknemer zijn er in de wet en de rechtspraak duidelijke criteria ontwikkeld waar een rechtsgeldig ontslag op staande voet aan moet voldoen.

Dringende reden

Er is sprake van een dringende reden indien een werknemer ernstig verwijtbare gedragingen heeft gedaan. Enkele voorbeelden die een dringende reden zouden kunnen opleveren zijn bedrog, verduistering, mishandeling, bedreiging, het onthullen van bedrijfsgeheimen. Daarnaast kan ook werkweigering een legitieme dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet opleveren.

Of er sprake is van een dringende reden is ook afhankelijk van de branche waarin u acteert. Een scheldwoord van een havenarbeider zal minder snel een dringende opleveren dan een kantoormedewerker. Daarnaast spelen ook elementen als de aard van de dienstbetrekking en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer een rol.

De dringende reden moet de werknemer meegedeeld worden

Als u een werknemer op staande voet ontslaat, dan dient u de reden van het ontslag mede te delen. U moet dus aangeven waarom u hem per direct ontslaat. Dit is zeer belangrijk aangezien deze reden niet in een later stadium kan worden aangepast of aangevuld. Wij kunnen u – nog dezelfde dag – helpen met het schrijven van de ontslagbrief zodat de ontslagredenen goed verwoord staan.

Onverwijlde mededeling

U dient direct na het incident of na de verwijtbare gedraging van de werknemer over te gaan tot het ontslag op staande voet. U mag dus niet een paar dagen later alsnog besluiten om de werknemer op staande voet te ontslaan. In de jurisprudentie wordt uitgegaan van het tijdstip waarop de tot het ontslag bevoegde persoon op de hoogte is gekomen van de ontslagreden. Indien het ontslag op staande voet niet onverwijld wordt gegeven kan de rechter oordelen dat het ontslag niet rechtsgeldig gegeven is. In dat geval behoudt de werknemer zijn recht op loon indien hij zich steeds beschikbaar voor werk heeft gehouden.

Tips 

U doet er zeer verstandig aan om direct een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Door meteen alles goed te verwoorden in uw ontslagbrief, voorkomt u later een hoop kosten. Er moet in de ontslagbrief geen misverstand kunnen bestaan over de dringende reden. Indien bij een ontslag op staande voet meerdere elementen een rol spelen dan is het verstandig om expliciet in de ontslagbrief op te nemen dat deze verschillende gedragingen van de werknemer ieder afzonderlijk – maar in ieder geval gezamenlijk – voldoende reden geven om tot het ontslag op staande voet over te gaan.