Werk
Specialisme > Ontslag > Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Het staat partijen vrij om het arbeidscontract te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst. Dit brengt mee dat het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Over de voorwaarden waaronder het dienstverband kan worden beëindigd, kunnen partijen onderhandelen. Daarbij heeft de werkgever andere belangen dan een werknemer. Ons kantoor stelt voortdurend (werkgeversvriendelijke) vaststellingsovereenkomsten op. Juist om die reden kunnen wij ook heel goed werknemers bijstaan. Wij weten aan beide vlakken wat de ‘pijnpunten’ zijn en essentiële zaken die geregeld moeten worden. Een aantal belangrijke clausules zullen hieronder worden behandeld.

Ontslagvergoeding

Bij een beëindiging van het arbeidscontract heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is wettelijk vastgelegd. Veelal zal een werkgever meer moeten betalen om het dienstververband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Hij ‘koopt’ daarmee feitelijk een procedure (met allerlei risico’s) af. Een werkgever kan buiten de vaststellingsovereenkomst enkel een werknemer ontslag als daarvoor een voldragen grondslag is. Voor bijvoorbeeld een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever toestemming te vragen aan het UWV. Is er sprake van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding dan dient de werkgever een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. Per grondslag zal bekeken moeten worden hoe ‘sterk’ de zaak is. Als de grondslag van de werkgever disfunctioneren is, dan zal hij hiervoor een dossier moeten hebben. Indien de werknemer niet in staat is gesteld om zijn functioneren te verbeteren (verbeterplan), dan is de positie van de werknemer om meer ontslagvergoeding te eisen uiteraard sterker. Doordat onze advocaten op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, kunnen zij het maximale resultaat halen uit de onderhandelingen. Dit kan zijn een hogere ontslagvergoeding óf baanbehoud.

Veilig stellen WW

Als een werknemer geen uitzicht heeft op een nieuwe baan, dan zal hij na het einde van de het dienstverband een WW-uitkering moeten aanvragen bij het UWV.  Het is daarom van groot belang dat de aanspraak hierop wordt veiliggesteld. Onze advocaten kunnen dit voor u nagaan. Wat is de beëindigingsdatum die wordt aangehouden? Wordt u vrijgesteld van werk tot de einddatum? Is er daarbij rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn? Wanneer dit niet correct staat vermeld, loopt een werknemer het risico dat hij de eerste periode na de beëindiging geen WW-uitkering kan krijgen. Krijgt u een positief getuigschrift mee, hetgeen u helpt in uw verdere loopbaan. Onze advocaten zullen alle belangrijke facetten van de vaststellingsovereenkomst met u doorlopen.

Beperkende clausules

Veelal staan er in (werkgeversvriendelijke) vaststellingsovereenkomsten allerlei beperkende clausules. Zelfs aanvullend, terwijl dit niet is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn het concurrentiebeding en/of relatiebeding. Het is in uw belang dat hier met een scherp oog naar gekeken wordt.

Kosten 

Veelal biedt een werkgever aan om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Het is daarbij gebruikelijk dat de kosten van rechtsbijstand door de werkgever worden vergoed.

VSO laten controleren

Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen? Laat u hierover adviseren. Voor onze advocaten zijn dit soort onderhandelingen dagelijkse kost. Zij kunnen u uitstekend bijstaan tijdens de onderhandelingen om het voor u gewenste resultaat te bereiken. En in de meeste gevallen worden de kosten uiteindelijk betaald door de werkgever. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact en wij horen graag wat uw situatie is.