Werk
Specialisme > Ontslag > Disfunctioneren

Disfunctioneren

Disfunctioneren? – 5 tips voor een werknemer (of werkgever)

Wil uw werkgever u ontslaan wegens disfunctioneren? Een werkgever kan een rechter enkel om ontbinding van uw arbeidsovereenkomst verzoeken indien hij een goed gedocumenteerd dossier heeft. Vaak is dit niet het geval. In dit artikel leest u welke fouten werkgevers vaak maken en waarop een werknemer zich kan beroepen indien hij met een ontslag wegens disfunctioneren wordt geconfronteerd.

1) Functieomschrijving

Disfunctioneren betekent dat u uw functie niet goed uitoefent. Een werkgever zal dus duidelijk moeten maken wat uw functie is bij welke taken u disfunctioneert. In de praktijk komt het nogal eens voor dat een werknemer er allerlei taken bij heeft gekregen die niet staan omschreven in uw functieomschrijving.

2) Dossieropbouw

Veel werkgevers houden niet consequent evaluatie- en/of beoordelingsgesprekken. Hierin wordt schriftelijk vastgelegd hoe een werknemer functioneert. Veel werkgevers beginnen pas met een dossieropbouw op het moment dat zij vinden dat een werknemer niet meer goed functioneert. Dit terwijl een werknemer soms al jarenlang functioneert. Indien een werkgever de jaren daarvoor geen dossier heeft gemaakt (en een werknemer bijvoorbeeld wel is gestegen qua salaris) dan wordt ervan uitgegaan dat een werknemer daarvoor altijd naar behoren heeft gefunctioneerd. Een werkgever kan niet met een dossier aankomen van de laatste maanden, maar zal een personeelsdossier moeten overleggen die goed op orde is.

3) Verbeterplan

Zijn er verbeterpunten? Dan dient een werknemer hierop gewezen te worden en een reële kans van zijn werkgever te krijgen om dit te verbeteren. Dit moet worden vastgelegd in een verbetertraject. Doet een werkgever dit niet en zegt krijgt een werknemer ‘out of the blue’ te horen dat er sprake is van disfunctioneren dan zal de rechter een ontbindingsverzoek vermoedelijk afwijzen. Hoe langer een werknemer in dienst is bij een werkgever, des te zwaarder worden de eisen voor een werkgever ten aanzien van het aanbieden van een verbetertraject. Vaak biedt een werkgever puur voor de vorm een verbeterplan aan, terwijl het oordeel al geveld is. Word je als werknemer geconfronteerd met zo’n verbeterplan? Verzamel bewijs dat u geen eerlijke kans krijgt. U kunt ook contact opnemen met een van onze advocaten om te bespreken wat u het beste kunt doen in uw situatie.

4) Herplaatsing

Indien een verbetertraject niet tot de gewenste verbetering leidt, moet de werkgever actief onderzoeken of de werknemer in een andere functie kan worden herplaatst. In de praktijk merken wij vaak dat veel werkgevers dit niet hebben gedaan.

5) Verzamel bewijs!

Verzamel bewijs dat u wel degelijk goed functioneert. Mogelijk kunnen collega’s verklaren dat u goed functioneert of kunt u dit aantonen met (positieve) e-mailberichten. Alleen met bewijs kunt u zich adequaat verweren tijdens een eventuele procedure

Vaak laten werkgevers het niet aankomen op een procedure

De Wet werk en zekerheid functioneert inmiddels 2 jaar. Na 1 jaar concludeerden de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) al dat een ontslag wegens disfunctioneren zeer lastig bleek en dat slechts 20% van de ontslagverzoeken wordt toegewezen. Mede om die reden wil een werkgever het niet laten aankomen op een procedure en wordt er vaak een vaststellingsovereenkomst aan een werknemer aangeboden om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Vaststellingsovereenkomst

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen? Als een werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd, loopt een werkgever het risico dat hij in rechte geen beëindiging van uw arbeidscontact kan bewerkstelligen. Dit betekent dat u meer kunt eisen indien uw werkgever uw contract met wederzijds goedvinden wil beëindigen. Onze advocaten kunnen u hierbij bijstaan, zodat het maximale resultaat wordt behaald. Meer weten? Bel vrijblijvend: 071 36 10900