Familie
Specialisme > Omgangs-/zorgregeling

Omgangs-/zorgregeling

Een omgangsregeling of zorgregeling is de regeling waarin vastligt op welke vaste dagen het kind tijd doorbrengt met de andere ouder.

Verschil zorgregeling en omgangsregeling

Men spreekt van een omgangsregeling als slechts één van beide ouders het gezag heeft. De andere ouder heeft dan namelijk het wettelijk recht op omgang. Als beide ouders het gezag hebben, maken zij afspraken over de zorg voor het kind en heet het een zorgregeling. Voor het gemak wordt op deze pagina verder gesproken over een omgangsregeling.

Vaststelling

Wanneer ouders met kinderen besluiten uit elkaar te gaan, kunnen zij een omgangsregeling vaststellen. Het is beter voor de ouders en het kind om deze regeling in onderling overleg af te stemmen. Zo kan er rekening worden gehouden met alle (praktische) argumenten van beide ouders. Een omgangsregeling kan veel vormen aannemen: een weekend per twee weken, met of zonder tussentijdse overnachting, week-op-week-af, 3-3-4-4, etc.

Lukt dat overleg niet, kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank, om een rechter een regeling te laten vaststellen. De rechter bepaalt dan waar het kind wanneer verblijft.

Co-ouderschap

Er is sprake van co-ouderschap als de zorg voor de kinderen gelijk verdeeld is tussen beide ouders. Dit kan in de vorm van week om week, maar ook andere verdelingen zijn denkbaar. Co-ouderschap is meestal passend als beide huishoudens (redelijk) dichtbij elkaar liggen, omdat de kinderen dan vanaf beide adressen gemakkelijk naar school moeten kunnen. De ouders hebben bij co-ouderschap veel contact. Kunnen de ouders niet goed met elkaar communiceren, dan is co-ouderschap wellicht niet de beste vorm.

Procedure

Als er nog geen regeling is en de ouders komen er samen niet uit, kan één van de ouders een regeling door de rechter laten vaststellen. Hiertoe wordt dan een verzoek ingediend. De andere ouder mag daar (al dan niet schriftelijk) op reageren, waarna een zitting wordt gepland. De argumenten voor en tegen een bepaalde regeling worden dan besproken, waarna de rechter de knoop doorhakt. Het kan ook zo zijn dat de ouders zich toch aanmelden voor mediation, en er zo in overleg uit proberen te komen. 

Wijziging

Situaties kunnen veranderen, bijvoorbeeld door een verhuizing, het krijgen van meer kinderen, een andere dienstregeling op het werk, etc. Het kan daardoor nodig zijn om de zorgregeling te veranderen. Als het niet lukt dit in overleg met elkaar te regelen, kan de rechtbank worden verzocht een nieuwe regeling vast te stellen. Hiervoor moet dan wel sprake zijn van een wijziging van omstandigheden. De rechter kijkt vanuit het belang van het kind en beoordeelt de bezwaren van de andere ouder. Op de zitting wordt meestal geprobeerd alsnog tot een compromis of oplossing te komen. Als dat niet lukt, zal de rechter een nieuwe regeling vaststellen.

Nakoming

Als één van de ouders de vastgelegde regeling niet nakomt, is er de mogelijkheid om de nakoming van de omgangsregeling af te dwingen via een kort geding. Via deze spoedprocedure kan de omgang weer zo snel mogelijk worden hervat.