Justitie
Specialisme > OM-hoorzitting > Welke straffen?

Welke straffen?

Het Openbaar Ministerie heeft minder mogelijkheden dan een rechter bij het opleggen van straffen. Omdat de officier per definitie partijdig is, is het hem niet toegestaan om vrijheidsstraffen op te leggen. Er kan dus geen gevangenisstraf worden voorgesteld.

Er kunnen verschillende soorten gevolgen aan de strafbare gedraging worden verbonden. Er kan een geldboete worden opgelegd, of een werkstraf.

De zaak kan ook, naar aanleiding van het gesprek met de verdachte  en het verweer van de advocaat, al dan niet voorwaardelijk worden geseponeerd. Voor een sepot kunnen verschillende redenen zijn: er is onvoldoende bewijs voor het strafbare feit, er zijn op andere vlakken al voldoende gevolgen geweest, etc.