Werk
Specialisme > Loonvordering > Wettelijke boete

Wettelijke boete

Een werkgever is gehouden om het salaris tijdig te betalen (artikel 7:616 BW). Als een werkgever dit niet tijdig betaalt, kan de werknemer een wettelijke boete vorderen. De wettelijke verhoging bij te laat betalen van salaris kan wel oplopen tot 50% van dat salaris.

Berekening

Op grond van artikel 7:625 BW dient de werkgever bij te late betaling van het salaris een wettelijke verhoging aan de werknemer te voldoen. Voor de vierde tot en met de achtste dag dat de werkgever te laat is met de voldoening hiervan geldt een verhoging van 5% per dag van het loon. Dit percentage zal na de achtste dag van niet voldoening van het loon telkens met 1% worden verhoogd. Dit kan oplopen tot maximaal 50% van het achterstallige salaris.

Matigingsbevoegdheid rechter

De wettelijke verhoging dient als prikkel voor de werkgever om haar verplichting tijdig het loon te betalen na te komen. Blijkens de jurisprudentie zal de kantonrechter op basis van de omstandigheden van het geval beoordelen welk percentage aan boete recht doet aan de zaak. In de praktijk komt dit vaak neer op een percentage tussen de 15% en 25% van het achterstallig loon. Een voorbeeld hiervan is een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 9 februari 2021.