Werk
Specialisme > Loonvordering

Loonvordering

Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet tijdig? Wanneer is het echt te laat en welke stappen onderneem je dan? Een van de belangrijkste plichten van een werkgever is dat hij tijdig het loon van de werknemer betaalt. Om de werkgever te stimuleren dat hij dat ook daadwerkelijk doet, bepaalt de wet dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor elke dag dat hij het loon te laat betaalt.

Loonvordering

Op het moment dat uw salaris niet (op tijd) wordt betaald, kunt u een loonvordering bij de rechtbank instellen. Bij achterstallig loon heeft u als werknemer niet alleen recht op het loon, maar ook op de wettelijke verhoging en rente. U hebt als werknemer 5 jaar de tijd om aanspraak te maken op achterstallig loon. Na 5 jaar vervalt uw recht hierop.

Kort geding procedure

Indien uw werkgever – ondanks uw verzoek tot betaling – weigert uw salaris uit te betalen dan kunnen de advocaten van Advocatenkantoor Bos namens u een kort geding procedure opstarten. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen wij doen wij dit ook op pro deo basis. Onze advocaten handelen snel en doortastend, waardoor u snel alsnog uw loon ontvangt.

Wettelijke verhoging / boete

Als uw werkgever te laat uw loon betaalt, dient hij een ‘boete’ te betalen. Deze boete heeft de wettelijke verhoging. Deze wettelijke verhoging is bedoeld als pressiemiddel om de werkgever alsnog te bewegen om spoedig het achterstallige loon te voldoen. Die hoogte van de boete hangt af van het aantal dagen dat uw werkgever te laat is met de voldoening van uw loon. Deze wettelijke boete kan maximaal 50% van het achterstallige salaris bedragen.

Beslag leggen / faillissement aanvragen

Zodra de rechter de loonvordering heeft toegewezen dan heeft u een titel. Betaalt uw werkgever dan nog niet dan kunnen wij namens u beslag leggen. Een ander drukmiddel om uw werkgever te dwingen tot het betalen van het achterstallige loon is het aanvragen van een faillissement. in dat geval heeft u wel een steunvordering nodig.