Justitie
Specialisme > Invordering rijbewijs > Rijden onder invloed

Rijden onder invloed

Deelnemen aan het verkeer met een motorvoertuig na het drinken van te veel alcohol of het gebruiken van drugs is een misdrijf. In Nederland is het maximaal toegestane promillage voor een beginnen bestuurder 0,2 ‰. Voor een ervaren bestuurder ligt het maximaal toegestane promillage iets hoger, namelijk op 5 ‰. Voor elk soort drugs is ook een limiet in de wet opgenomen.

Men is beginnend bestuurder wanneer hij/zij bestuurder is van een brom- en snorfietser, tot 24 jaar. Automobilisten of motorrijders worden als beginnend bestuurder gezien wanneer zij hun rijbewijs korter dan vijf jaar bezitten.