Justitie

Verzoek teruggave

In het geval de invordering onterecht wordt gevonden, kan een verzoek tot teruggave worden ingediend bij de officier van jusitie. In dat verzoek moet worden aangegeven waarom het van groot belang is dat het rijbewijs toch al terugkomt. Er moet vaststaan dat het rijbewijs essentieel is voor bijvoorbeeld werk, en waarom er geen gebruik kan worden gemaakt van vervangend vervoer. De officier zal op dit verzoek een beslissing nemen.