Justitie

Dagvaarding

De mogelijkheid bestaat om een klaagschrift in te dienen. De rechter neemt dan een tijdelijke beslissing over de teruggave van het rijbewijs. Deze uitspraak is maar tijdelijk van aard. De strafrechter kan in een latere zitting altijd anders oordelen. Voor de laatstgenoemde zitting bij de strafrechter, krijgt de overtreder een dagvaarding toegestuurd.

Een dagvaarding is een oproer om bij de rechtbank te verschijnen. In deze dagvaarding staat beschreven voor welk strafbaar feit de officier van justitie de verdachte vervolgt. Ook staat in de dagvaarding beschreven bij welke rechtbank en op welke datum de zaak door de rechter wordt behandeld.