Contract
Specialisme > Incasso > Voorbeeld aanmaning

Voorbeeld aanmaning

Hieronder vindt u een voorbeeld van een aanmaning:

Betreft                        : aanmaning
Factuurnummer        :
Datum                        :

Geachte heer, mevrouw,

Ondanks eerdere betalingsherinnering(en) bent u tot op heden in gebreke met de betaling van bovengenoemde factuur. De betalingstermijn is inmiddels ruimschoots door u overschreden. Middels dit schrijven geef ik u nog een laatste termijn om de betaling van € (bedrag) te voldoen.

Mocht u de factuur inmiddels hebben voldaan, dan verzoek ik u deze brief als niet verzonden te beschouwen. Indien u de factuur nog niet hebt voldaan, verzoek ik u dit alsnog binnen 5 dagen te doen op rekeningnummer (IBAN) ten name van ((bedrijfs)naam) te (vestiging bedrijf/woonplaats), onder vermelding van bovengenoemd factuurnummer.

Bij gebreke van uw betaling binnen de gestelde termijn, zal ik de vordering uit handen geven aan Advocatenkantoor Bos te Noordwijkerhout. In dat geval zal er tevens aanspraak worden gemaakt op de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Erop vertrouwende dat het niet zover hoeft te komen, en in afwachting van uw spoedige betaling, verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

 

((bedrijfs)naam)

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, zend ik u deze zowel per gewone post als per e-mail/fax.