Incasso
Specialisme > Incasso > Incassopakket

Incassopakket

Het incassopakket is speciaal ontwikkeld voor ondernemers of particulieren die te maken krijgen met onbetaalde vorderingen. Hierbij kunt u denken aan een geldlening die niet wordt terugbetaald of een factuur die nog steeds open staat.

Er zijn drie fasen te onderscheiden in een incasso-traject:

  1. Minnelijk traject (het aanschrijven van de debiteur met verwijzing naar incassokosten);
  2. Gerechtelijk traject (dagvaarden en naar de rechter);
  3. Executoriaal traject (het tenuitvoerleggen van het vonnis).

De meeste vorderingen worden geïncasseerd binnen het minnelijke traject.

1. Minnelijk traject

– Veertiendagenbrief (consument)
– Aanzegging dagvaarding
– Telefonisch contact
– Eventueel betalingsregeling treffen en vastleggen

Kosten minnelijk traject
Vanaf € 0,00 tot maximaal € 75,00 excl. BTW (bij onbetwiste vorderingen). De kosten worden namelijk zo veel mogelijk bij de debiteur in rekening gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen kosten bij de debiteur is wettelijk vastgelegd.

2. Gerechtelijk traject

Als de debiteur na twee brieven en telefonisch contact niet heeft betaald en/of gereageerd, overleggen we met u of u de procedure wenst voort te zetten bij de rechter. Wij zullen dan een dagvaarding maken, bewijsstukken bijvoegen en een deurwaarder inschakelen voor het uitbrengen van de dagvaarding.

Kosten gerechtelijk traject
De vaste kosten van de rechtbank (griffierecht) zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering en de kosten van de deurwaarder bedragen ongeveer € 100,-. Naast uw vordering (de hoofdsom) en de wettelijke rente worden altijd alle kosten (incassokosten, griffierecht, kosten deurwaarder, (na)salaris gemachtigde) gevorderd. De kosten van de advocaat worden dus grotendeels op de debiteur verhaald.

Wij spreken altijd een vaste prijs af voor het gerechtelijk traject (afhankelijk van de hoogte van de vordering en of er al dan niet verweer wordt gevoerd).

3. Executoriaal traject

Als de rechter de vordering heeft toegewezen, kan er bijv. beslag worden gelegd op het loon, de bankrekening of spullen van de debiteur. De kosten die de deurwaarder hiervoor maakt, worden in rekening gebracht bij de debiteur.

Kosten executoriaal traject
De advocaat begeleid het traject en hiervoor worden geen (extra) kosten in rekening gebracht.